So sánh các cảm biến cho phòng tập Golf 3D, phòng tập golf 3D trong nhà, golfsimulator, golf 3D, Golf indoor, gara golf
logo
5 stars - based on 1 reviews

SO SÁNH CÁC TRÌNH MÔ PHỎNG GOLF THÔNG DỤNG

Item Co., BV21 Golf*** GC* Abo**
Trajectory& Speed Good Good Good Good
Ball’s path Good Normal Normal Good
Shot time Fast Fast Normal Normal Putt, Appro. Slow
Marking ball No No No Yes
Risk No No Broken at front Not detect to putt sometimes
Problem rate Low Low Low Low
Right & Left Yes No No Yes
Analysis Ball,club Ball,club Ball Ball
Ball’s Clean No matter No matter No matter matter
Installation Normal Difficult Easy Normal
Cost Low High Low Midium
Technology Stereo Vision
(Rear 2 camera)
General Vision
(Rear 1, side 1)
Stereo Vision
(Front 2 camera)
Direct calculation

Bài viết liên quan

TIN MỚI NHẤT

Phòng golf 3D-IMPACT VISION- CAFFE GOLF 3D - Khu Ngoại Giao Đoàn- HN

Phòng golf 3D-IMPACT VISION- CAFFE GOLF 3D - Khu Ngoại Giao Đoàn- HN

20.07.2021
KHAI TRƯƠNG DỊCH VỤ CAFE GOLF 3D-IMPACT
Phòng golf 3D-IMPACT VISION- TP BẮC NINH

Phòng golf 3D-IMPACT VISION- TP BẮC NINH

20.07.2021
PHÒNG GOLF 3D-IMPACT VISION - TP BẮC
Phòng golf 3D-IMPACT VISION- TP SƠN LA

Phòng golf 3D-IMPACT VISION- TP SƠN LA

20.07.2021
PHÒNG GOLF 3D-IMPACT VISION - TP SƠN

CỘNG ĐỒNG